فرم های آموزشی

  • مطلب قفل شده است
  • 3K مشاهده
  • آخرین ارسال‌ 01 مهر 1397
  • مطلب حل شد
admin ارسال کرده 18 شهریور 1397

فرم های آموزشی مورد استفاده دانشجویان

مرتب شده براساس: استاندارد | جدیدترین | Votes
admin ارسال کرده 18 شهریور 1397

فرم حذف نیمسال تحصیلی

فایل های ضمیمه شده

admin ارسال کرده 18 شهریور 1397

فرم درخواست ادامه تحصيل به عنوان دانشجوي ميهمان

فایل های ضمیمه شده

admin ارسال کرده 18 شهریور 1397

فرم معادلسازی دروس

فایل های ضمیمه شده

admin ارسال کرده 25 شهریور 1397

کاربرگ درخواست درس به صورت ارجاع به استاد ( دو نسخه )

(( براساس ماده هشتم آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ))

( تکمیل تمامی موارد الزامی است )

 

فایل های ضمیمه شده

admin ارسال کرده 25 شهریور 1397

کاربرگ مجوز برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه و طی مراحل فارغ التحصیلی

(تکمیل تمامی موارد الزامی است )

فایل های ضمیمه شده

admin ارسال کرده 25 شهریور 1397

 

« کاربرگ برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد »

 

فایل های ضمیمه شده

admin ارسال کرده 25 شهریور 1397

« قرارداد استاد راهنما ، مشاور و داور  و نماینده تحصیلات تکمیلی ویژه پایان نامه کارشناسی ارشد»

 

فایل های ضمیمه شده

admin ارسال کرده 25 شهریور 1397

کارشناسی ارشد

کاربرگ تأیید اصلاحات پایان نامه

فایل های ضمیمه شده

admin ارسال کرده 25 شهریور 1397

کاربرگ درخواست درس به صورت ارجاع به استاد ( دو نسخه )

(( براساس ماده هشتم آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ))

( تکمیل تمامی موارد الزامی است )

فایل های ضمیمه شده

admin ارسال کرده 25 شهریور 1397

کاربرگ مجوز برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه و طی مراحل فارغ التحصیلی

(تکمیل تمامی موارد الزامی است )

فایل های ضمیمه شده

admin ارسال کرده 25 شهریور 1397

کاربرگ مجوز برگزاری جلسة دفاع از پایان نامۀ کارشناسی ارشد

فایل های ضمیمه شده

admin ارسال کرده 01 مهر 1397

کاربرگ تصویب موضوع پایان نامه (پروپوزال)کارشناسی ارشد

 

فایل های ضمیمه شده

مطلب قفل شده است

Close